Informacje o kredytach frankowych i roli kancelarii prawnej w ich rozwiązywaniu

Kredyty frankowe przez lata były jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w Polsce, zarówno na poziomie indywidualnych kredytobiorców, jak i szeroko pojętego sektora finansowego. Pomoc w rozwiązaniu problemów z nimi często staje się koniecznością, a specjaliści prawni odgrywają tu kluczową rolę. W tym artykule przyjrzymy się bliżej informacjom o kredytach frankowych oraz dowiemy się, jak kancelaria prawna może okazać się wsparciem dla osób poszukujących wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

Historia kredytów frankowych w Polsce

Kiedy mówimy o kredytach frankowych, mamy na myśli zobowiązania kredytowe denominowane w szwajcarskich frankach. Ich historia w Polsce sięga początku lat 2000. Wówczas to, ze względu na niższe oprocentowanie i atrakcyjne warunki, wiele osób zdecydowało się na zaciągnięcie takiego zobowiązania, przede wszystkim hipotecznego.

 • Niskie oprocentowanie: W momencie, gdy kredyty frankowe pojawiały się na polskim rynku, miały one znacząco niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach.
 • Promocje bankowe: Banki intensywnie promowały kredyty frankowe, przedstawiając je jako korzystniejszą alternatywę dla kredytobiorców.
 • Nieświadomość ryzyka: Wielu kredytobiorców nie było świadomych ryzyka związanego z kursem franka i ewentualnymi skokami wartości tej waluty.

Charakterystyka kredytów frankowych: dlaczego stały się problemem?

Chociaż kredyty frankowe początkowo wydawały się być atrakcyjną opcją finansową, stały się one problemem dla wielu Polaków z kilku powodów:

 • Wzrost wartości franka: Przez lata wartość franka wzrastała w stosunku do złotówki, co powodowało, że raty kredytowe stawały się coraz wyższe. Dla wielu osób oznaczało to znaczący wzrost miesięcznych zobowiązań.
 • Koszty konwersji: Dla tych, którzy zdecydowali się na konwersję kredytu na inną walutę, często wiązało się to z dodatkowymi kosztami i stratami.
 • Uwarunkowania umów: Wielu kredytobiorców uważa, że banki nie informowały ich w wystarczający sposób o ryzyku związanym z kredytami frankowymi, co stało się podstawą do wielu sporów sądowych.

Prawne aspekty kredytów frankowych

Kwestia kredytów frankowych stała się przedmiotem wielu sporów sądowych. Wielu kredytobiorców czuło się oszukanych przez banki, twierdząc, że nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku związanym z tymi kredytami. W efekcie, wiele spraw trafiło do sądu.

Oświadczenia woli: Jednym z głównych argumentów kredytobiorców było to, że nie wyrazili oni pełnej woli do zaciągnięcia kredytu frankowego, nie zdając sobie sprawy z ryzyka. Niejasne postanowienia: W wielu umowach kredytowych postanowienia dotyczące kredytów frankowych były niejasne lub wprowadzające w błąd, co stało się podstawą do wielu roszczeń prawnych. Decyzje sądowe: W ostatnich latach polskie sądy coraz częściej przychylają się do argumentów kredytobiorców, uznając niektóre klauzule umów za niedozwolone lub naruszające prawa konsumenta.

Jak kancelaria prawna może pomóc w problemie kredytów frankowych?

Kredytobiorcy zmagający się z problemami związanymi z kredytami frankowymi często szukają wsparcia w kancelariach prawnych. Te instytucje odgrywają kluczową rolę w procesie dochodzenia swoich praw przez klientów oraz negocjowania z bankami.

Specjalizacja w tematyce: Kancelarie, które specjalizują się w problematyce kredytów frankowych, dysponują bogatą wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie obecnej sytuacji prawnej i sądowej w Polsce. Negocjacje z bankami: Wielu kredytobiorców nie jest w stanie samodzielnie prowadzić skutecznych negocjacji z bankami. Kancelaria prawna może działać jako pośrednik, pomagając w uzyskaniu korzystniejszych warunków umowy lub nawet w jej anulowaniu. Wsparcie w procesie sądowym: Jeśli sprawa trafi do sądu, posiadanie doświadczonej kancelarii prawnej po swojej stronie może znacząco zwiększyć szanse na pozytywny werdykt.

Kiedy warto zwrócić się do kancelarii prawnej?

Decyzja o zwróceniu się o pomoc do kancelarii prawnej jest indywidualna i zależy od sytuacji kredytobiorcy. Niemniej jednak, istnieje kilka sytuacji, kiedy taki krok może być szczególnie korzystny:

 • Jeśli kredytobiorca czuje, że został wprowadzony w błąd podczas zawierania umowy kredytowej.
 • Gdy raty kredytu stają się dla kredytobiorcy zbyt obciążające finansowo i istnieje ryzyko utraty nieruchomości.
 • Jeśli kredytobiorca otrzymał negatywną decyzję od banku w sprawie restrukturyzacji długu lub jego konwersji.
 • W przypadku, gdy kredytobiorca chce podjąć działania prawne przeciwko bankowi.

Sukcesy kancelarii prawnych w sprawach kredytów frankowych

Ostatnie lata przyniosły wiele sukcesów kancelariom prawnym w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Wielu kredytobiorców z pomocą prawników odniosło sukces w sądach, uzyskując korzystne dla siebie wyroki.

 • Uznawanie klauzul za niedozwolone: W wielu sprawach sądy uznały niektóre klauzule umów kredytowych za niedozwolone, co otwierało drogę do renegocjacji warunków umowy z bankiem.
 • Zwroty nadpłaconych kwot: W wyniku korzystnych dla kredytobiorców wyroków, banki zmuszone były do zwracania nadpłaconych kwot z tytułu zbyt wysokich rat kredytowych.
 • Anulowanie umów kredytowych: W skrajnych przypadkach, kiedy udowodniono rażące naruszenie praw kredytobiorcy, sądy decydowały o anulowaniu całej umowy kredytowej.

Wniosek z tego artykułu jest taki, że kredyty frankowe, choć były i są źródłem wielu problemów finansowych dla Polaków, nie są kwestią bez wyjścia. Dzięki wsparciu profesjonalnych kancelarii prawnych wiele osób zdołało znaleźć rozwiązanie swojej trudnej sytuacji i odzyskać równowagę finansową. Oczywiście każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, jednak warto wiedzieć, że pomoc jest dostępna i często skuteczna.

Polecamy także informacje: sprawy frankowe Zielona Góra

Informacje na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie są poradą inwestycyjną, finansową czy prawną.

Wpis sponsorowany: Publikacja i treść opłacona

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *