Klasyfikacja pomieszczeń czystych cleanroom

Klasyfikacja pomieszczeń czystych cleanroom jest używana do określenia, jakiego poziomu czystości można oczekiwać w danym pomieszczeniu. Pomieszczenia czyste są klasyfikowane według liczby cząstek na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia. Klasa pomieszczenia czystego określa się przez stosunek liczby cząstek na metr kwadratowy do liczby cząstek na metr kwadratowy w próbce powietrza.

Cleanroom to kontrolowane środowisko, w którym produkty lub materiały są wytwarzane lub przetwarzane. Poziom kontroli w pomieszczeniu czystym jest określony przez klasę pomieszczenia czystego. Klasa pomieszczenia czystego zależy od liczby i wielkości cząstek dopuszczalnych w danej objętości powietrza.

Pomieszczenia czyste są klasyfikowane w następujący sposób:

-Klasa 1 pomieszczenia czystego: jest to pomieszczenie, w którym można oczekiwać do 10 cząstek na metr kwadratowy. Są najczystsze i mają najmniejszą liczbę cząstek na objętość powietrza. Są one zazwyczaj stosowane w przemyśle półprzewodników i przy produkcji urządzeń medycznych.

Klasa 2 pomieszczenia czystego: jest to pomieszczenie, w którym można oczekiwać od 11 do 100 cząstek na metr kwadratowy. Są mniej czyste niż pomieszczenia czyste klasy 1 i zawierają więcej cząstek na objętość powietrza. Są one zazwyczaj wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym.

Klasa 3 pomieszczenia czystego: jest to pomieszczenie, w którym można oczekiwać od 101 do 1000 cząstek na metr kwadratowy. Są najmniej czyste i zawierają najwięcej cząstek na objętość powietrza. Są one zazwyczaj stosowane w przemyśle spożywczym.

Klasa 4 pomieszczenia czystego: jest to pomieszczenie, w którym można oczekiwać od 1001 do 10000 cząstek na metr kwadratowy.

Pomieszczenia czyste są używane w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym i innych przemysłach, w których wymagana jest czystość. Pomieszczenia czyste są również używane w laboratoriach badawczych i klinicznych.

Poziom czystości pomieszczeń czystych jest kontrolowany przez licznik cząstek, który mierzy liczbę cząstek w powietrzu. Pomiary liczby cząstek są wykonywane regularnie w celu zapewnienia, że pomieszczenia czyste są utrzymywane w odpowiednim poziomie czystości.

Pomieszczenia czyste są konstruowane tak, aby zapobiec przenoszeniu się cząstek z pomieszczenia na inne. Pomieszczenia czyste mają specjalne filtry, które zatrzymują cząstki z powietrza. Pomieszczenia czyste mają również wentylatory, które zapobiegają przenoszeniu się cząstek z pomieszczenia na inne.

Pomieszczenia czyste są konstruowane z materiałów, które nie przenoszą cząstek. Materiały te obejmują stali nierdzewnej, aluminium, tworzywa sztuczne i inne materiały. Materiały te są używane w pomieszczeniach czystych, ponieważ są one odporne na przenoszenie cząstek.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *